Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2012

profesorbiedronka
..Mam w sobie małego chłopca, który czasem płacze
i mam tez władcę, który zawsze da rade..
— sokół

August 30 2012

profesorbiedronka
I can't believe that it's happening now, we been through so much, damn I miss your touch girl.
— Johnny Richter - No One really knows
Reposted fromlastfm lastfm
profesorbiedronka

-Otwórz oczy i spójrz na mnie. Nie, nie pocałuję cię. Ale to ci potrzebne. I to bardzo. Ktoś powinien cię całować. Ktoś, kto to potrafi.
-Pewnie masz się za właściwą osobę!
-Mógłbym nią być, gdyby do czegoś doszło.
-Zarozumiały, niecny łajdak! Po co zgodziłam się na tę wizytę?
-Powiem ci. Bo brak mężczyzn między 16, a 60 rokiem życia, którzy umieją żyć.

— Rhett&Scarlett-''Przeminęło z wiatrem''
Reposted frombladeloki bladeloki
profesorbiedronka
profesorbiedronka
2859 dfca
poprawna polszczyzna - rules!
Reposted frompijana-poetka pijana-poetka
profesorbiedronka
i wszystkie moje wątpliwości rozwiane ^^
profesorbiedronka
3173 3b58 390
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki
profesorbiedronka

wtf?!

eeee dlaczego nie działają grupy? O_o 
profesorbiedronka
Piękny dzień nad wodę ruszać czasss!

August 29 2012

profesorbiedronka
6729 867d 390
Reposted fromgourou gourou viaxfrd xfrd
profesorbiedronka

"test"

test msg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl